• تقصیر پزشکی در همدان مشاهده نشده است

   تقصیر پزشکی در همدان مشاهده نشده است

   مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: قصور پزشکی عارضه‌ای است که به صورت غیرعمدی برای بیمار اتفاق می‌افتد اما تقصیر به معنی وارد ...

   مرد همدانی بر اثر سقوط از درخت گردو جان باخت

   مرد همدانی بر اثر سقوط از درخت گردو جان باخت

   مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: مرد ۴۵ ساله در شهر همدان به علت سقوط از درخت گردو جان باخت.

   جوان ۲۹ ساله بعلت سقوط در چاه جان باخت

   جوان ۲۹ ساله بعلت سقوط در چاه جان باخت

   مدیرکل پزشکی قانونی همدان بیان کرد: جوان ۲۹ ساله ای در منطقه حصار مطهری شهر همدان پس از سقوط در چاه جان باخت.

  • فرم ها و فرآیندها