• 4 نفر در بهار امسال بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده اند.

   4 نفر در بهار امسال بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده اند.

   ۱۷۴ تن در سه ماهه نخست امسال در کشور بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند که سهم همدان از این آمار چهار تن است.

   مرگ ۹۱ تن در سوانح رانندگی همدان

   مرگ ۹۱ تن در سوانح رانندگی همدان

   مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: ۶۸ مرد و ۲۳ زن در سوانح رانندگی فصل بهار امسال جان خود را از دست دادند.

   ۱۰ نفر سه ماهه اول سال در همدان غرق شدند

   ۱۰ نفر سه ماهه اول سال در همدان غرق شدند

   مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: ۱۰ تن از ابتدای سالجاری تا پایان خرداد در این استان غرق شدند.

  • فرم ها و فرآیندها