• شرح وظایف

   1- معاینه پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه سرپایی (نزاع،تصادف،حوادث و..)
   2- معاینه پزشکی قانونی در بالین بیمار (منازل و بیمارستان‌ها(
   3- تعیین ارش
   4- تعیین میزان نقص عضو
   5- تعیین سن
   6- معاینه روان‌پزشکی قانونی
   7- معاینه جسد و صدور جواز دفن
   8- تعیین سن
   9- کالبدگشایی و نمونه برداری (سم شناسی و آسیب شناسی(
   10- اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشدجسمانی و عقلانی (گواهی رشادت(
   11- تشکیل پرونده سقط درمانی
   12- معاینه پزشکی قانونی و بررسی نازایی در زنان و عقیمی و عنن در مردان
   13- آزمایش الکل
   14- آزمایش اعتیاد
   15- آزمایش حاملگی
   16- آزمایش مواد مخدر
   17- برگزاری کمیسیون های پزشکی