FA | EN | AR
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 90
جمع بازديدها تاكنون: 278347
 1355 بازدید

آمار متوفیات و مصدومین ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان همدان طی سال 1388 به تفکیک ماه


آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان همدان در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان همدان در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار ناشی از گازگرفتگی استان همدان در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: همدان، ميدان فلسطين، روبروي دانشكده مهندسي کدپستی: 6518753141
تلفن: 4224450، دورنگار: 4224450،
پیام کوتاه: 20001372