FA | EN | AR
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 91
جمع بازديدها تاكنون: 278348
 1374 بازدید

مرگ های ناشی از حوادث رانندگی استان همدان 1389


مرگ های ناشی از گازگرفتگی استان همدان 1389


مرگ های ناشی از غرق شدگی استان همدان 1389


مرگ های ناشی از سوختگی استان همدان 1389 

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: همدان، ميدان فلسطين، روبروي دانشكده مهندسي کدپستی: 6518753141
تلفن: 4224450، دورنگار: 4224450،
پیام کوتاه: 20001372