•  
  • غرق شدگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار غرق شدگی 3 ماهه سال 98
   pdf
   81.6 کیلوبایت
   2آمار غرق شدگی سال 97
   pdf
   81.64 کیلوبایت
   3	آمار 10ماهه غرق شدگی سال 97
   pdf
   71.85 کیلوبایت
   4آمار 8 ماهه غرق شدگی سال 97
   pdf
   80.21 کیلوبایت
   5آمار 5ماهه غرق شدگی سال 97
   pdf
   30.82 کیلوبایت
   6آمار 4 ماهه غرق شدگی سال 97
   pdf
   30.8 کیلوبایت
   7آمار غرق شدگی3ماهه 97
   pdf
   30.79 کیلوبایت
   8غرق شدگی
   pdf
   31 کیلوبایت