•  
  • سوختگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار سوختگی 3 ماهه سال 98
   pdf
   66.04 کیلوبایت
   2آمار سوختگی سال 97
   pdf
   80.32 کیلوبایت
   3آمار 10 ماهه سوختگی سال 97
   pdf
   79.78 کیلوبایت
   4آمار 8 ماهه سوختگی سال 97
   pdf
   79.6 کیلوبایت
   5آمار 5 ماهه سوختگی سال 97
   pdf
   30.55 کیلوبایت
   6آمار 4 ماهه سوختگی سال 97
   pdf
   30.46 کیلوبایت
   7آمار سوختگی 3ماهه 97
   pdf
   30.45 کیلوبایت
   8سوختگی
   pdf
   30.55 کیلوبایت