•  
  • مسمومیت با گاز
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار گاز گرفتگی 3 ماهه سال 98
   pdf
   80.52 کیلوبایت
   2آمار گاز گرفتگی سال 97
   pdf
   79.57 کیلوبایت
   3آمار 10 ماهه مسمومیت با گاز coسال 97
   pdf
   84.13 کیلوبایت
   4آمار 8 ماهه مسمومیت با گاز coسال 97
   pdf
   79.91 کیلوبایت
   5آمار 5 ماهه مسمومیت با گاز coسال 97
   pdf
   30.52 کیلوبایت
   6آمار 4 ماهه مسمومیت با گاز coسال 97
   pdf
   30.47 کیلوبایت
   7آمار گازگرفتگی 3ماهه 97
   pdf
   30.17 کیلوبایت
   8مسمومیت با گاز
   pdf
   30.57 کیلوبایت