•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار برق گرفتگی 3 ماهه سال 98
   pdf
   80.71 کیلوبایت
   2آمار برق گرفتگی سال 97
   pdf
   80.67 کیلوبایت
   3آمار 10 ماهه برق گرفتگی سال 97
   pdf
   79.86 کیلوبایت
   4آمار 8 ماهه برق گرفتگی سال 97
   pdf
   79.97 کیلوبایت
   5آمار 5 ماهه برق گرفتگی سال 97
   pdf
   30.81 کیلوبایت
   6آمار 4 ماهه برق گرفتگی سال 97
   pdf
   30.77 کیلوبایت
   7آمار برق گرفتگی 3ماهه 97
   pdf
   30.76 کیلوبایت
   8برق گرفتگی
   pdf
   30.83 کیلوبایت