• فضای فیزیکی کم و نامناسب چالش عمده اداره کل پزشکی قانونی استان همدان

   فضای فیزیکی کم و نامناسب چالش عمده اداره کل پزشکی قانونی استان همدان

   انتقال سالن تشریح و آزمایشگاه پزشکی قانونی همدان به باغ بهشت از اولویت های ماست.

   محرومیت زدایی وظیفه ذاتی بسیج سازندگی است.

   محرومیت زدایی وظیفه ذاتی بسیج سازندگی است.

   مدیر کل پزشکی قانونی همدان از آغاز عملیات ساخت و اتمام 3 پروژه عمرانی در مناطق محروم این استان توسط سازمان بسیج سازندگی خبر ...

   حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

   حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

   مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفت: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از طرف این دستگاه قضایی خدمات خود را با تخفیف ...

  • فرم ها و فرآیندها